Funderar på att starta företag tillsammans?

Ring och boka tid med oss!

Vår rådgivning är avgiftsfri. 

Kom gärna i ett tidigt skede – då lägger ni fokus på rätt saker och får en snabbare och säkrare start.

Norrbotten: 0920 – 138 10 

Västerbotten: 090 – 17 81 90

Socialt företagande – nya vägar till arbete!

 

Skärmavbild-2014-08-19-kl.-15.38.14-e1408455761956-293x300

Vi kan bredband!

Coompanion har tagit fram en handbok för er som är intresserade av att bilda fibernätsföreningar. Ladda ner handboken här

En sajt för dig som letar kompanjon!

KOMP_banners_250x100

En kooperativ resa genom livet

coompanion_logga_23-2-300x64

Vi kan bredband!

Coompanion har tagit fram en handbok för er som är intresserade av att bilda fibernätsföreningar. Ladda ner handboken här

En sajt för dig som letar kompanjon!

KOMP_banners_250x100

En kooperativ resa genom livet

coompanion_logga_23-2-300x64

Vi kan bredband!

Coompanion har tagit fram en handbok för er som är intresserade av att bilda fibernätsföreningar. Ladda ner handboken här

En sajt för dig som letar kompanjon!

KOMP_banners_250x100

En kooperativ resa genom livet

coompanion_logga_23-2-300x64

Aktuellt

Äldre inlägg

Projektet Stödstruktur för ASF är vid slut ändan..

Arbetsintegrerande sociala företag finns sedan början av 2000-talet i Norrbotten, men ändå är kunskapen om deras verksamhet generellt ganska låg. Det nuvarande företagsstödjande systemet är inte förberett för det och därför hamnar arbetsintegrerande sociala företag i en utmanande miljö med sämre förutsättningar än traditionella företag. Syfte med projektet har varit att stödja sociala företag i länet genom kompetensutvecklingsinsatser, förankra kontakter, opinionsbildning, olika aktiviteter som leder till tillväxt och överlevnad av ASF i länet och ge en förslag till en modell för en stödstruktur för ASF i Norrbotten.

Det finns stor engagemang och slutet av detta projekt är bara början till något nytt. Höll ögonen öppna!

Är du nyfiken och vill läsa mer om projektet och arbetsintegrerande sociala företag? Ladda ner rapporten->


Erbjudande om deltagande i kompetensutvecklingsinsatser via projektet Helikoopter

285656-2776880-1169844Helikoopter är ett kompetensutvecklingsprojekt medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och drivs av Coompanion.

”Helikoopter löser samhällsutmaningar, stärker konkurrensförmågan samt lyfter individerna och de olika företagen inom vilka de är sysselsatta, genom kompetensutveckling och nya samarbeten i hela Norr- och Västerbotten.”

Kostnaden för ert företag är den tid ni lägger in i projektet genom deltagande i utbildningsinsatserna. I övrigt är det kostnadsfritt. I viss mån utgår också reseersättning.

Projektets utbud av utbildningar bestäms av de svar som ni ger i enkäten. Utbildningarna kommer att erbjudas från hösten 2016.

Svar önskas senast 1 juni 2016 via webbenkät: https://sv.surveymonkey.com/r/LGYJGVD

Mer information om projektet går att läsa i bifogat dokument. Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar eller frågor. Vi ser fram emot ert deltagande!

 

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Ladda ner vår infoblad!

Kostnadsfri rådgivning

Nyfiken på att starta tillsammans? Har ni precis bestämt er, eller har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd? Boka en tid för rådgivning genom att ringa 0920 – 138 10 (för Norrbotten), 090 – 17 81 90 (för Västerbotten) eller mejla oss.

Vår företagsrådgivning är kostnadsfri för er som vill starta eget ihop. Välkommen!

Information

Vi ger information och kunskap om kooperativt företagande, företagsformen ekonomisk förening och om att starta företag.

Kooperation är en affärsmodell som ger människor möjlighet att driva självständiga demokratiska verksamheter tillsammans.

 

 

Förmånlig företagsrådgivning

Även när ni är igång med företaget och nya behov dyker upp kan vi hjälpa till att utveckla företaget, och vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling. Coompanion Nord erbjuder t.ex. styrelseutbildning, projektledning, konflikthantering och medling, social redovisning, entreprenörskapsutbildning för unga, information och utbildningar inom socialt företagande, vision- och verksamhetsutveckling, handledning, med mera. Vi börjar alltid med ett förutsättnings- och kostnadsfritt möte och behöver ni mer hjälp därefter, får ni en offert.

Coompanion Nord

Coompanion Nord är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.

Vi tror på demokratiskt företagande, där alla samarbetar och är engagerade. Det är rena drivhuset för ekonomisk, social och hållbar tillväxt!

Coompanion Nord bildas av Coompanion Norrbotten och Coompanion Västerbotten som i 2014 har bestämt att börja en tät samarbete för att öka möjligheterna för sina medlemmar och kunder.

Bland medlemmar som vi har finns medlemmar både från nya kooperativ och från den etablerade kooperationen samt alla kommuner. Våra resurser används som stöd för medlemmarna, tillexempel rådgivning, hjälp med EU-ansökningar, ekonomihantering, styrelseutbildning med mera.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Klicka här för att veta mer om Coompanion Norrbotten ->

Klicka här för att veta mer om Coompanion Västerbotten ->

  • Tillväxten är stark i kooperativa företag
  • Formen är skräddarsydd för samarbete
  • Kooperativa företag håller längre
  • Goda Exempel på kooperativt företagande i Norrbotten och Västerbotten

 

Kontakt

Det går alltid bra att kontakta Coompanion Nord online för att få råd och information. Kontakta oss för att boka din kostnadsfria företagsrådgivning!

Vår företagsrådgivning är avgiftsfri. Coompanion hjälper också till att utveckla företaget. Vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling.

Telefon Norrbotten: 0920-138 10 / Telefon Västerbotten: 090-17 81 90captcha

Coompanion Nord

Medarbetare Norrbotten

Roine Karlsson, verksamhetsledare

RoineDiplomeradTelefon: 0920 – 138 10
Mobil: 070 – 658 79 75
E-post: roine.karlsson@coompanion.se

Verksamhetsansvarig och kooperativ affärsutvecklare med specialkompetenser och fokus inom utbildningsfrågor, social ekonomi, företagssamverkan, coachande ledarskap, finansiering och projektledning. Utbildad och erfaren processledare inom en rad olika affärsområden, nu även utbildad för att leda för Överenskommelseprocesser och medling vid konflikter.


Gunnel Mörtlund, Affärsutvecklare 

Telefon: 0920 – 138 10
Mobil: 070 – 322 23 19
E-post: gunnel.mortlund@coompanion.se

Kooperativ affärsutvecklare med fokus och specialkompetens inom socialt företagande, landsbygdsutveckling, jämställdhetsfrågor, social redovisning, social ekonomi, pedagogik och kvalitetsfrågor. Utbildad processledare inom bland annat socialt företagande och företagssamverkan.


Helen Nilsson, Projektledare

Telefon: 0920 – 138 10
Mobil: 070 – 658 01 09
E-post: helen.a.nilsson@coompanion.se

Kompetens inom projektutveckling, projektskrivning och processledning framförallt kopplat till EU-projekt. Till detta hör kunskap kring budget, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet, regionala utvecklingsfrågor och europeiska samarbeten. Social ekonomi är ett kunskaps- och stort intresseområde.


Elena Peverada, affärsutvecklare/projektledare 

Telefon: 0920 – 138 10
Mobil: 070 – 657 79 75
E-post: elena.peverada@coompanion.se

Projektledare för projektet ”Utveckla stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag.” Kooperativ affärsutvecklare med fokus inom unga vuxnas företagande, jämställdhetsfrågor, social ekonomi och socioekonomiska beräkningar. Kontaktansvarig för universitet och skolor. Utbildad processledare med bakgrund inom humaniora, kommunikation och marknadsföring.


Jens Tjernström, administrativ assistent

Telefon: 0920 – 138 10
Mobil: 070 – 224 11 18
E-post: jens.tjernstrom@coompanion.se

Frilansskrivare med kunskaper inom storytelling, pedagogik och humaniora. Har även erfarenhet som processledare och arrangör inom det kulturella föreningslivet. Arbetar med att finna och lösa administrativa och kommunikativa problem genom strömlinjeformning av information och ”quality of life” förbättringar inom organisationen.

 

Medarbetare Västerbotten

Roger Filipsson, verksamhetsledare 

Telefon: 090 – 17 81 90

Mobil: 073 – 034 55 55

E-post: roger.filipsson@coompanion.se

Verksamhetsledare och kooperativ affärsutvecklare med specialkompetenser inom projektledning med särskilt fokus på utvecklingsfrågor samt lokal- och regional utveckling. Har jobbat tidigare på Västerbottens Idrottsförbund och har erfarenhet av egen företagare, entreprenör, projekt- och finansieringsrådgivare.


Emma Anderbom, affärsutvecklare

Emma 3

Mobil: 070 – 648 29 23

E-post: emma.anderbom@coompanion.se

Affärsutvecklare med kompetens inom projektledning, processledning med intresse för lokal och regional utveckling och samhällsfrågor. Senaste erfarenheten är från Umeåregionens kansli som projektsamordnare där hon främst fungerade som stöd för de ingående kommunerna att skriva gemensamma EU-projekt samt arbetade i ett projekt inom området integration. Den röda tråden i Emmas kompetens- och intresseområden är och har varit arbetsmarknad och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, integration och samverkan. Strategiska frågor och utvecklingsarbete, gärna tillsammans, ger den där extra energikicken på jobbet.


Helen Nilsson, affärsutvecklare

Telefon: 090 – 17 81 90

Mobil: 070 – 627 52 49

E-post: helen.nilsson@coompanion.se

Kooperativ affärsutvecklare för dem som vill starta företag tillsammans med fokus på unga vuxnas företagande, landsbygdsutveckling, egenanställning och jämställdhetsfrågor. Med god erfarenhet kring processledning, entreprenörsutbildningar och utvecklingsarbete. Utbildad processledare inom bland annat företagssamverkan, vård och omsorg, och Ready set go, en workshop som riktat sig till unga vuxna i åldrarna 16-30 år och är ett konkret arbetsverktyg som fokuserar på det tidiga skedet i företagandet.


Lisa Nilsson, affärsutvecklare

LisaNilsson-Kopia5-e1454085262775

Mobil: 073 – 150 73 30

E-post: lisa.nilsson@coompanion.se

Affärsutvecklare för kooperativa och sociala företag i Skellefteå. Lisa kommer närmast från Skellefteå kommun där hon har arbetat inom enheten för arbetsmarknad med bland annat stödstrukturer för socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Lisa är född och uppvuxen i Västerås och har bott i Skellefteå i tio år. Har med stort privat och yrkesmässigt intresse följt utvecklingen av näringsliv och arbetsmarknad och ser fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen. Lisa drivs av dynamiken och energin som uppstår när man jobbar tillsammans för att nå gemensamma mål.

 

Besöksadress i Norrbotten:

Hertsövägen 4, 972 45 Luleå

Växel: 0920 138 10

 

Besöksadress i Västerbotten:

Renmarkstorget 5 D 1 tr, 903 26 Umeå

Växel: 090 17 81 98

 

 


 

 

Nyhetsbrev

Läs de senaste nyhetsbreven

Brev nr: 1 2015

Brev nr: 2 2015

Brev nr: 3 2015

Brev nr: 1 2016

 

Prenumeration

Håll dig informerad om vad som händer inom Coompanion Nord, prenumerera på våra nyhetsbrev genom att fylla i din epostadress i rutan nedan. Genom en prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post får du de senaste nyheterna om vad som händer inom våra olika verksamhetsområden och om vilka konferens eller projekt som är på gång. Du kan även få nyheter från Coompanion Nord genom att följa oss på Facebook och Twitter.

Coompanion Nords nyhetsbrev utkommer cirka 5 gånger i år. Välkommen som prenumerant!

Namn

E-postadress

Kalendarium