Coompanion Norrbottens Län

Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening med drygt 30 medlemmar. Bland annat finns medlemmar både från nya kooperativ och från den etablerade kooperationen samt alla kommuner. Våra resurser används som stöd för medlemmarna, till exempel rådgivning, hjälp med EU-ansökningar, ekonomihantering, styrelseutbildning med mera.

 

Styrelsens ledamöter, valda av föreningsstämman 2016

 

Kent Ögrenordförande

Köpmangatan 16, 972 38 Luleå

Mobil: 070 – 528 71 92

 

Helena Zimmer

Internationell Koordinator, Hushållningssällskapet i Norrbotten

Köpmangatan 2, 972 38 Luleå

Telefon: 0920 – 24 41 89  Mobil: 070 – 209 61 01

 

Britt Hällestrand

Företagsrådgivare, Jobbcentralen ek för

Kyrkostigen 2, 942 33 Älvsbyn

Mobil: 070 – 392 34 57

 

Seth Westerlund

Konsult inom affärsrådgivning, www.sewutveckling.se

Smedsbyvägen 242, 975 98 Luleå 

Telefon: 0920 – 22 11 44 Mobil: 070 – 634 00 44

 

Pernilla Fagerlönn

Gällivari kommun

Föreningsgatan 8 B, 982 31 Gällivare

Mobil: 070 – 281 49 11

 

Suppleanter

 

Urban Nilsson

Lärare, Folkuniversitetet

Telefon: 0920 – 47 76 11 Mobil: 070 – 686 80 64

 

Frida Larsson

Art director, Geektown kommunikationsbyrå

Mobil: 070 – 555 43 14

 

Valberedning

 

Håkan Stenmark, sammankallande

Projektkoordinator, LRF Norrbotten

Smedjegatan 16, 972 33 Luleå

Telefon: 0920 – 23 77 39 Mobil: 070 – 600 93 34

 

Åsa Lundmark

Mobil: 070 – 643 88 23

 

Jesper Andersson

Utbildningsledare, Folkuniversitetet

Telefon: 0920 – 47 76 09