Block 2 – Hållbart ledarskap

Utbildningen är indelad i olika block:

ikon-hallbart-foretagandeikon_digital-kompetens

Tillbaka till första sidan >>


Utbildningsblock 2: Hållbart företagande

2. 1 Ledarskap

 

Detta är första utbildningsfilmen av fem i serien om hållbart företagande.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

viktigt-puff_gron

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: Fundera över vad du tycker är viktiga egenskaper för bra ledarskap. Reflektera över ledarskapet på din arbetsplats, vad är bra och vad behöver förbättras?

 

 

 


 

2. 2 Grupper & grupputveckling

 

Detta är andra utbildningsfilmen av fem i serien om hållbart företagande.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

viktigt-puff_gron

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: 

Reflektera över grupper du är medlem eller deltagare i. Vad fungerar bra och dåligt? Hur kan gruppen bli hållbar?

 

 

 


Projektet Helikoopter är finansierat av Europeiska Strukturfonden.