14 april 2013

Equality, growth and innovation – in theory and practice

logotype_ltu_egs_conference_web

9-10 oktober 2013 på Kulturens hus i Luleå

Equality, growth and innovation – in theory and practice är en internationell konferens om sociala aspekter av hållbar tillväxt och innovation.

Konferensen utforskar kopplingen mellan jämlikhet, tillväxt och innovation med avstamp i erfarenheter från teori och praktik.

Under konferensen kommer Coompanion Norrbotten att anordna en regional workshop, med titeln “Cooperation for innovation in workplaces – the Coompanion model”. I workshoppen ska vi diskuteras tillsammans med goda exemplar och publiken rollen av kooperationens värdegrund i innovationerna, vilka faktorer är viktiga för att implementera kooperation och bygga samverkan samt om kooperationen kan representeras en aktuell lösning på många av våra behov i samhället.

Titeln och text av workshop:

“Cooperation for innovation in workplaces – the Coompanion model”

During the recent years, social enterprises have introduced innovations in workplaces in Europe, as well as in Sweden, supporting new business ideas and consequently new possibilities for workers. Studies have shown that cooperative companies have a higher rate of survival than other forms of enterprises, since they enable a shared responsibility and distributed value creation among employees, customers and society. The human and social capital is one of the principal values on which the cooperative is based, ensuring stability and increased possibilities for a long-term life for a company. In this workshop Coompanion presents their way of promoting cooperation for innovation in workplaces based on practical examples. It will be discussed how these examples have improved collaboration in workplaces from a social and innovative point of view.

Läs mer och anmäla dig till konferensen här ->

 

Dela