2 maj 2013

Utbildning i “Kooperativt Lederskap”

Jobbar eller äger ni en ekonomisk förening? Vill ni lära er mer om lederskap?Att Leda kooperativa företag

Då är det dags att anmäla sig till kursen “Att leda kooperativa företag till lönsamhet och framgång”. Utbildningen en distanskurs på halvfart som Väddö Folkhögskola ordnar i samverkan med Coompanion.
Kursen startar hösten 2013.

Utbildningen ska ge redskap för ett ledarskap som vill förverkliga de värderingar som den internationella kooperativa alliansen kommit formulerat. Kursen har en tydlig koppling till affärsnyttan och lönsamhet.

Sista ansökningsdag: 9 juni

Läs mer och anmäla dig här!

Dela