14 maj 2013

Att stödja utan att styra

Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag

Tid: 2013-06-10

Plats: Sävast

Samarbete

Arbetar ni i er kommun, samordningsförbund, arbetsförmedling, försäkringskassan eller region med att stödja framväxten av arbetsintegrerande sociala företag?

Vill ni utveckla arbetet och gå vidare? Temagruppen Entreprenörskap och Företagande erbjuder tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten och Coompanion Norrbotten en interaktiv dag med möjlighet att lägga grunden för vidare utvecklingsarbete. Under dagen varvar vi i en workshop teori och dialog kring hur vi kan arbeta med frågor kring arbetsintegrerande sociala företag

Det finns ett ökande intresse för arbetsintegrerande sociala företag som en plattform för dem som av någon anleding har svårt att få en plats på armbetsmarknaden. Mänskliga och samhällsekonomiska vinster har visat sig skapas genom att människor får en chans till arbete och får vara med och styra villkoren för det egna arbetet och företaget.

I Norrbotten finns nu 13 arbetsintegrerande sociala företag med strax under 200 anställda vilket är bra men inte nog för att möta behoven som finns hos både samhälle och individer. Samtidigt finns även behov av stödstruktur för dessa sociala företag.  Den befintliga stödstrukturen för företagande räcker inte till och har inte heller den kompetensen som de arbetsintegrerande sociala företagen behöver. Tillväxtverket har tagit fram en rapport ”Stödstrukturer för små & medelstora företag, speciellt arbetsintegrerade sociala företag”, där framkommer att stödstrukturer måste byggas lokalt för att tillmötesgå de specifika behov som finns i de arbetsintegrerande sociala företagen i regionen. Coompanion Norrbotten har tillsammans med Skoopi Region Nora Nord (intresseorganisation för de sociala arbetskooperativen) anordnat nätverksträffar för de sociala företagen och där har behovet av detta blivit allt tydligare.

Tid: Måndag 10 juni 2013, vi börjar dagen kl 10.00 (kaffe serveras från kl 09.30) och beräknar avsluta kl 16.00.

Plats: Sävast, Skapa hotell och konferens www.skapaforetagsby.se

Avgift: 400 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår kaffe och lunch under dagen.

Anmälan: Anmäl dig på vår hemsida www.bd.komforb.se under flik kurser och konferenser senast 2013-05-20.

Information: Närmare information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

Dela