14 juni 2013

Att stödja utan att styra – Vilken dag!

Den 10 juni anordnade Kommunförbundet Norrbotten tillsammans med Temagruppen Entreprenörskap och företagande inom Social Ekonomi samt Coompanion Norrbotten en konferens som handlade om hur myndigheter kan stödja utan att styra Arbetsintegrerande sociala företag.

På konferensen så presenterade Pär Eriksson på Luleå Kommuns arbetsmarknadsförvaltning hur de arbetar med att utveckla fler och stödja det befintliga företagen utifrån den policy som Kommunfullmäktige har beslutat om.

IMG_1683

Caroline Johansson presenterar sitt arbete.

 

Temagruppen Entreprenörskap och företagande inom Social Ekonomi som representerades av Ragnar Andersson tyckte att Luleå Kommun var ett föredöme för andra kommuner.

Caroline Johansson presenterade sin kvalitativ studie om möjligheten till en gemensam stödstruktur inom Luleå-Piteå-Boden-Älvsbyn. Det är en C-uppsats med titeln “Arbetsintegrerande sociala företags behov av stöd” på vilken Caroline har jobbat de sista månader.

Deltagarna deltog även i en workshop som Gunnel Mörtlund Coompanion Norrbotten ledde om hur vi i Norrbotten kan bidra till en positiv utveckling hos både företagen och människorna i de arbetsintegrerande företagen?

Följande områden ansågs som viktiga: Ett tydligt Ramverk, Utbildning och Kunskapsspridning, redskap för verksamhetsutveckling, Det proffsiga företaget, Handledning med Värdegrund samt mer samverkan i Samordningsförbunden.

IMG_1698

Några deltagare på workshop, diskussionen är på gång.

Vi som har ett uppdrag att arbeta med frågan från Tillväxtverket, Regeringen och Kommunerna kommer att fortsätta arbeta med att se till att Norrbotten har bra förutsättningar för att få fler Arbetsintegrerande sociala företag utifrån de områden som arbetades fram.

Dela