24 juni 2013

Kan gruvnäringen och de sociala företagen bilda ett gemensamt kluster?

995303_533488850048244_91580880_n

Bergskraft – Tomas Larsson näringslivschef i Ljusnarsbergs kommun om deras jobb med gruvnäringen och sociala företag

Temagruppen för Entreprenörskap och företagande har tillsammans med Coompanion Norrbotten anordnat ett seminarium i Gällivare för att diskutera hur man kan ge fler arbete genom att stödja dem och mobilisera fler sociala företag i deras arbete.

Deltagarna kom från Nortland Resources, LKAB, näringslivsbolag, kommuner, Länsstyrelse, befintliga arbetsintegrerande företag och andra eldsjälar för utvecklingen av Malmfälten.

Vi på seminariet fick höra om hur man i Ljusnarsberg hade byggt upp ett socialt företag Bergskraft Bergslagen Service AB som vd Gunilla Pöchhacker berättade om. De arbetar med skanning av gamla gruvdokument för att dessa ska skapa underlag för nya mineralfyndigheter. Näringslivschefen i Ljusnarsbergs kommun Tomas Larsson kunde intyga hur denna satsning blivit mycket betydelsefull både näringslivet och de enskilda personerna som nu kunde återvända till arbetslivet tack vare Bergskrafts verksamhet.

992849_533461183384344_582131821_n

Ragnar Andersson Entreprenörskap & Företagande. Leder gruvorna till lokala jobb för långtidsarbetslösa?

Från Tillväxtverket medverkade Daniel Fahlander via telefon, som gav en intressant presentation av nya program ”Tillväxtskapande samhällsplanering” Den kan vara med och finansiera en fortsättning på detta arbete för att öka tillväxten i Malmfälten både samhällets och de enskilda människornas.

Vi kommer att jobba vidare med frågan och då troligen i nära samverkan med PUAB, Expandum och Progressum, de tre näringslivsbolagen i det nya Malmfäletn.

Dela