9 oktober 2013

EGI Konferens är nu i gång!

Equality, growth and innovation – in theory and practice är nu i gång. Det är en internationell konferens om sociala aspekter av hållbar tillväxt och innovation.
Konferensen utforskar kopplingen mellan jämlikhet, tillväxt och innovation med avstamp i erfarenheter från teori och praktik.

Vi från Coompanion Norrbotten kommer att delta på konferensen och hålla i två workshop på torsdag 10 oktober.

 

Den första workshop med titeln Work integrated social enterprises tackling long-term unemployed in the Swedish mining industry är en workshop som Roine Karlsson, Coompanion Norrbotten samordnar tillsammans med Ragnar Andersson, Temagrupp Entreprenörskap & Företagande. I workshoppen kommer vi att diskutera hur kan vi skapa en modell för att öka bildande av arbetsintegrerande sociala företag tillsammans med gruvindustri.

Tid: kl 10.15 – 11.30

Plats: Konsthallen, Kulturens Hus i Luleå

 

Den andra workshop som Coompanion Norrbotten håller i är Cooperation for innovation in workplaces – the Coompanion model.

Vilken roll spelar kooperationens värdegrund i innovationerna? Vilka faktorer är viktiga när man vill implementera kooperation och bygga samverkan? Kan vi tänka kooperation som en aktuell lösning på det behovs som finns i samhället?

Dessa är några av de frågor som kommer att diskuteras i workshopen med paneldebatt där publiken också kommer att vara aktiv.

Gordon Hahn ordförande av Coompanion Sverige, Ragnar Andersson från Temagrupp Entreprenörskap & Företagande, Veronica Ruthberg från Geektown Kommunikationsbyrå och Malin Lindberg Universitets lektor bitr. på Luleå Tekninska Universitet kommer att delta i vår panel.

Ladda när pdf av workshop här.

Kan du inte vara med? Inget problem. Du kan lätt följa vår workshop via streaming eller kolla i efterhand genom denna länk: http://abfplay.se

 

Tid: kl 14.00 – 15.15

Plats: Olga Bard, Kulturens Hus i Luleå

 

 

Dela