9 oktober 2013

Equality, Growth & Innovation – In theory and practice

Ta chansen att uppdatera dig om de senaste forskningsresultaten och praktiska erfarenheterna om tillväxt och innovation ur ett socialt perspektiv!

Arenan för uppdateringen är den internationella konferensen ”Equality, Growth & Innovation – In theory and practice” i Luleå, 9-10 oktober 2013. Både forskare och andra aktörer är varmt välkomna att delta!

Höjdpunkter i programmet: Föreläsning om ”Social innovation design” av Ezio Manzini, professor i industriell design vid Politecnico di Milano; Föreläsning om ”From state feminism to market feminism?” av Judith Squires, professor i politisk teori vid University of Bristol och Johanna Kantola, docent i statsvetenskap vid University of Helsinki; Öppningstal av Lars-Eric Aaro, VD vid gruvbolaget LKAB; Ett stort antal forskarpresentationer med senaste resultat; Ett stort antal workshops med presentation av praktiska erfarenheter.

Anmäl dig så snart som möjligt på http://eventus.trippus.se/egi2013 eftersom antalet platser är begränsat.

Arrangörer: Genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, VINNOVA, FAS, Nationella sekretariatet för genusforskning, Jämställ.nu och Europeiska socialfondens temagrupper Likabehandling och Arbetsplatslärande.

 

Sprid gärna inbjudan till fler du tror kan vara intresserade av att delta!

 

Konferensens hemsida: www.ltu.se/EGI

Konferenskontakt: egi@ltu.se

 

Under konferensen kommer Coompanion Norrbotten att anordna en regional workshop, med titeln ”Cooperation for innovation in workplaces – the Coompanion model”. I workshoppen ska vi diskuteras tillsammans med goda exemplar och publiken rollen av kooperationens värdegrund i innovationerna, vilka faktorer är viktiga för att implementera kooperation och bygga samverkan samt om kooperationen kan representeras en aktuell lösning på många av våra behov i samhället.

Titeln och text av workshop:

”Cooperation for innovation in workplaces – the Coompanion model”

During the recent years, social enterprises have introduced innovations in workplaces in Europe, as well as in Sweden, supporting new business ideas and consequently new possibilities for workers. Studies have shown that cooperative companies have a higher rate of survival than other forms of enterprises, since they enable a shared responsibility and distributed value creation among employees, customers and society. The human and social capital is one of the principal values on which the cooperative is based, ensuring stability and increased possibilities for a long-term life for a company. In this workshop Coompanion presents their way of promoting cooperation for innovation in workplaces based on practical examples. It will be discussed how these examples have improved collaboration in workplaces from a social and innovative point of view.

Dela