30 november 2013

Facebooks initiativ för samhällsengagemang

url10Facebooks initiativ för samhällsengagemang ”Community Action Grants Program” ska investera i Luleå kommuns barn och ungdomar. Programmet ämnar särskilt uppmuntra och stötta barn och ungdomar med ett intresse för teknik, kultur och miljö & natur. Genom initiativet önskar Facebook ge barn och ungdomar i det lokala samhället en möjlighet att bredda sina intressen och upptäcka nya inspirerande fritidsaktiviteter.

Finansiellt stöd från Facebooks kan beviljas för projekt som täcker viktiga samhällsbehov i Luleå genom att tillämpa samhällsnyttig teknik, sammanföra människor på eller utanför internet och uppmuntra barns och ungdomars nyfikenhet genom nya upptäckter. För att kvalificera sig för finansiellt stöd ska projektet relatera till minst ett av följande områden: teknik, kultur eller miljö & natur.

Läs mer och skicka din ansökan här->

Ansökningar tas emot fram till kl 24.00 den 15 december 2013. Finansiellt stöd beviljas sen vinter/tidig vår 2014.

Dela