6 december 2013

Gruvnäring – socialt företagande

 

r38gehojjbyal4nxapmnr7p4ulwkto8

Europeiska socialfonden har beviljas Coompanion Norrbotten förstudiemedel för att pröva hur gruvföretagen skulle kunna stödja bildandet av nya sociala företag.

 

I det nya Malmfälten är det ett skriande behov av arbetskraft samtidigt som det den 5 december fanns 1522 arbetslösa (inkl dem i olika program) i regionen. Våra erfarenheter av arbetsintegrerande sociala företag visar att man inom dessa kan mobilisare långtidsarbetslösa tillbaka till arbetskraften. Genom att i nära samverkan med LKAB, Boliden och Northland Resources, Progressum, Puab, Expandum, kommunerna, fackliga organisationer och givetvis även Arbetsförmedlingen bygga upp nya sociala företag kan vi tillför ny lokalt förankrad arbetskraft till regionen.

 

Vi har för avsikt att bygga upp ett väl förankrat projekt där alla dessa parter tillsammans skapar långsiktigt hållbara arbetsintegrerande sociala företag i regionen. Vi kommer att ta fram ett koncept där näringslivet och det offentliga tillsammans med forskningen och de sociala företagarna bygger upp ett företagande för dem som inte annars får plats i arbetslivet.

 

Projektet kommer att drivas av undertecknad tillsammans med Marianne Aittamaa U i Norr som lokal projektledare.

 

Dela