13 oktober 2015

Samordning av företagsfrämjande aktörer i Västerbotten

Vi har tagit initiativ till att öka samordningen bland oss företagsfrämjande aktörer i Västerbotten. Under hösten 2015 så undersöker vi vilka offentligt finansierade företagsrådgivare som agerar i länet och vilket intresse de har av att samarbeta inom någon av områdena: rådgivning, utbildning, mentorskap/coaching och finansiering.
Ett förväntat resultat av initiativet är att ge svar på om det är utförbart att samordna länets företagsfrämjande aktörer i en virtuell organisation, som i förlängningen ska leda till fler företag och uppstart till andra verksamheter. Förstudien är finansierad av Tillväxtverket och Region Västerbotten.

Dela