30 november 2015

Upphandling med social hänsyn -sysselsättningsfrämjande åtgärder

Bild1När: 20 januari, 2016

Var: Sessionssalen Landstingshuset, Luleå

Tid: 8.30-16.00

Kan det användas lagen om offentlig upphandling för att skapa ett samhälle som kombinerar hållbar ekonomisk tillväxt med bättre levnads- och arbetsvillkor? Det tror EU som har beslutat om ett direktiv angående social hänsyn i upphandling som under våren 2016 kommer att införlivas i den Svenska lagstiftningen.

Att ställa krav på social hänsyn vid upphandling medför att leverantörer av tjänster och/eller produkter måste utveckla sitt sociala entreprenörskap och ta större socialt ansvar. Dessutom kan det möjliggöra för fler arbetsintegrerande sociala företag, som ägs och drivs av personer som står långt från arbetsmarknaden, att få ta del av de 600 miljarder kronor per år som det upphandlas för i Sverige. Det innebär att fler män och kvinnor kan gå från bidrag till lönearbete.

Göteborgsregionen har i flera år arbetat med social hänsyn i upphandling och Eva Ternegren, konsult och utbildare på Coompanion i Göteborg berättar under dagen om social hänsyn i upphandling och idéburet offentigt partnerskap. Vi kommer även att få ta del av forskning gällande mångfald i offentlig upphandling av Arash Kordestani, lektor, vid Luleå tekniska universitet.

Dagen är ett samarrangemang mellan Norrbottens läns landsting, Coompanion Nord och Bodens kommun.

OBS! Sista anmälningsdag fredag den 8/1, 2016

Här hittar du programmet ->

Länk till anmälan ->

Dela