15 december 2015

Upphandling med social hänsyn -sysselsättningsfrämjande åtgärder

I samverkan med NLL och Bodens kommun samt Skellefteå kommun och Samordningsförbundet Skellefteå och Norsjö kommer Coompanion Nord att anordna två konferenser om offentlig upphandling med social hänsyn. Den 20:e januari kommer det att ske i Luleå och den 21:a i Skellefteå.

Kan lagen om offentlig upphandling användas för att skapa ett samhälle som kombinerar hållbar ekonomisk tillväxt med bättre levnads- och arbetsvillkor? Det tror EU som har beslutat om ett direktiv angående social hänsyn i upphandling som under våren 2016 kommer att införlivas i den svenska lagstiftningen.

Att ställa krav på social hänsyn vid upphandling medför att leverantörer av tjänster och/eller produkter måste utveckla sitt sociala entreprenörskap och ta större socialt ansvar. Dessutom kan det möjliggöra för fler arbetsintegrerande sociala företag, som ägs och drivs av personer som står långt från arbetsmarknaden, att få ta del av de 600 miljarder kronor per år som det upphandlas för i Sverige. Det innebär att fler män och kvinnor kan gå från bidrag till lönearbete.

Dagen riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän.

———————————–

Bild120:e januari i Luleå

När: 20 januari, 2016

Var: Sessionssalen Landstingshuset, Luleå

Tid: 8.30-16.00

Här hittar du programmet till konferens i Luleå ->

Pris: Självkostnadspris beroende på antal deltagare max 700:- ink lunch.

Bindande anmälan: http://simplesignup.se/private_event/66664/a57a81e23a

Vid eventuella frågor kontakta: Kerstin Lindström, 070-227 22 95, kerstin.lindstrom@nll.se

 

 

———————————–

Bild121:a januari i Skellefteå

När: 21 januari 2016

Var: Pansalen Skellefteå

Tid: 9.00 – 15.00

Här hittar du programmet till konferens i Skellefteå ->

Dagen är kostnadsfritt. Anmälan är bindande och vid utebliven närvaro debiteras en kostnad av 300 kr

Du kan anmäla dig här: http://simplesignup.se/event/69387

Sista anmälningsdag är måndag 11 januari 2016

Vid eventuella frågor kontakta: Helen Nilsson, 070-6275249, helen.nilsson@coompanion.se

Dela