1 april 2016

Umeå – “Nya svenskar – nya företag”

Många av de flyktingar som kommit till Sverige har erfarenhet av att driva ett företag i hemlandet, eller har ett intresse att starta ett. Därför har ALMI, Coompanion, Convoy och NyföretagarCentrum gemensamt bjudit in personer från flyktingboendena i kommunen till en informationsträff om entreprenörskap. Umeå kommun är delaktig genom Stödstukturen för socialt företagande Umeå–Vännäs.

Tanken är att aktörer som är direkt kopplade till entreprenörskap möter människor, i en dialog, i asylfasen och människor som nyligen fått uppehållstillstånd och som söker vägar till ett svenskt entreprenörskap.

De kommer att informeras om vilka möjligheter till rådgivning och stöd som finns i Sverige när man startar ett företag. Oavsett vilken företagsform de tänker sig. Ett vanligt företag, ett socialt företag, ett kooperativ, en ekono­misk förening, ett gemenskapsföretag eller företag genom egenanställning.

Plats: Kafé Station

Datum: 1 april

Tid: 14.00–16.00

 

För mer information:

Mohammad Mukahhal

Umeåregionens flyktingmottagning

070-260 28 27

 

Caroline Nyström

Stödstukturen för socialt företagande Umeå–Vännäs

070-600 13 96

Dela