24 maj 2016

Erbjudande om deltagande i kompetensutvecklingsinsatser via projektet Helikoopter

285656-2776880-1169844Helikoopter är ett kompetensutvecklingsprojekt medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och drivs av Coompanion.

”Helikoopter löser samhällsutmaningar, stärker konkurrensförmågan samt lyfter individerna och de olika företagen inom vilka de är sysselsatta, genom kompetensutveckling och nya samarbeten i hela Norr- och Västerbotten.”

Kostnaden för ert företag är den tid ni lägger in i projektet genom deltagande i utbildningsinsatserna. I övrigt är det kostnadsfritt. I viss mån utgår också reseersättning.

Projektets utbud av utbildningar bestäms av de svar som ni ger i enkäten. Utbildningarna kommer att erbjudas från hösten 2016.

Svar önskas senast 1 juni 2016 via webbenkät: https://sv.surveymonkey.com/r/LGYJGVD

Mer information om projektet går att läsa i bifogat dokument. Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar eller frågor. Vi ser fram emot ert deltagande!

Dela