20 juni 2016

Projektet Stödstruktur för ASF är vid slut ändan..

Arbetsintegrerande sociala företag finns sedan början av 2000-talet i Norrbotten, men ändå är kunskapen om deras verksamhet generellt ganska låg. Det nuvarande företagsstödjande systemet är inte förberett för det och därför hamnar arbetsintegrerande sociala företag i en utmanande miljö med sämre förutsättningar än traditionella företag. Syfte med projektet har varit att stödja sociala företag i länet genom kompetensutvecklingsinsatser, förankra kontakter, opinionsbildning, olika aktiviteter som leder till tillväxt och överlevnad av ASF i länet och ge en förslag till en modell för en stödstruktur för ASF i Norrbotten.

Det finns stor engagemang och slutet av detta projekt är bara början till något nytt. Höll ögonen öppna!

Är du nyfiken och vill läsa mer om projektet och arbetsintegrerande sociala företag? Ladda ner rapporten här ->

Dela