19 augusti 2016

Svamp I Norr fick Coompanions innovationsstöd

Den ekonomiska föreningen Svamp I Norr har fått 100 000 kronor i kooperativt innovationsstöd av Coompanion. Pengarna ska föreningen använda till att utveckla nya och bättre förpackningar.

Britt-Inger Lundmark, svampkonsulent och medlem i Svamp I Norr berättar att de nya förpackningarna som ska tas fram är bättre ur både miljö- och handhavandesynpunkt. Förhoppningen är att de nya förpackningarna också ska hjälpa Svamp I Norr att nå nya grupper av konsumenter.

Läs artikeln i Norran här

 

Coompanions innovationsstöd kan sökas av kooperativa företag som har en idé om en produkt eller tjänst och behöver undersöka potentialen i idén innan nästa steg.

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

Dela