2 september 2016

Skellefteås kommunalråd lyfter betydelsen av sociala företag

Skellefteås kommunalråd Lorents Burman lyfte vid en frukostträff som behandlade näringslivsklimatet i Skellefteå upp att Skellefteå behöver fler sociala företag.

Lorents Burman öppnar för att kommunen i framtiden kan tänka sig att andra aktörer än kommunen bygger och förvaltar äldreboenden. Den kommunala verksamheten Solkraft, som jobbar med människor med svag förankring på arbetsmarknaden, ska utredas för att se vilka verksamheter som kan knoppas av därifrån. de verksamheterna skulle kunna drivas av sociala företag istället.

Läs mer i artikeln i Norran affärsliv

Dela