Finansiera din sociala innovation

Ta chansen att söka finansiering hos Vinnova för din sociala innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. Är ni ett företag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning – med potential att bli finansiellt hållbar – som skapar positiva samhällseffekter? Då är detta något för dig/er!

Detta är en utlysning för er som vill utveckla och testa sociala innovationer utifrån en eller flera av nedanstående punkter:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan.
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta.
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar.

Ansökan öppnar 15 december 2016.

Anmäl er till informationsmöte i december i Umeå, Stockholm, Göteborg eller Malmö via denna länk.