8 februari 2017

Roger Filipsson framtidsspanar

Lägesrapport & blick framåt – Västerbotten!

 

Jag tycker att det under 2016 har känts som att den kooperativa modellen blivit allt mera efterfrågad från samhällets alla aktörer och sektorer. Och egentligen så har väl alltid demokrati, samarbete och delaktighet varit viktigt, men i dessa tider av stora och komplexa samhällsutmaningar så har det blivit viktigare än någonsin.

I Västerbotten är det mycket spännande på gång under 2017. Coompanion går in i fas 2 av kompetensutvecklingsprojektet Helikoopter som har stort fokus på utbildning av våra kooperativa- och sociala företag. Vi startar tillsammans med Leia Företagshotell upp Värdskap ASF som hjälper nyanlända som har entreprenörskapstankar att utveckla sin företagsidé i en lärande företagsmiljö. ASF för till växt i Västerbotten drar igång tillsammans med Region Västerbotten och fokuserar på att lyfta in ASF i kommunernas och regionens utvecklingsarbete samt jobba för att kunskapen om denna företagstyp ökar. Tillsammans med Umeå universitet startar vi Arena Social Innovation som ska bygga upp en regional utvecklingsmiljö för idébärare och entreprenörer som vill jobba med samhällsnyttiga innovationer och samtidigt tänka nytt runt hur framtidens innovationer uppstår och utvecklas.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram den möjlighet till mikrofinansiering (upp till 200 000 kr) som blivit möjlig genom Almi och nu även Kreditgarantiföreningen Norr. Det är EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (Easi) som stödjer finansiella mellanhänder som erbjuder entreprenörer mikrolån eller finansierar sociala företag som är för riskfyllda för att få finansiering på annat sätt. Målet är att öka tillgången till mikrokrediter för utsatta grupper som vill starta eller utveckla sina företag och mikroföretag, http://ec.europa.eu/sweden/news/20170119_sv

 

Roger Filipsson
Verksamhetsledare Västerbotten

Dela