1 maj 2017

Affärsutvecklingscheckar för ASF

Är ni ett ASF i behov av affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling, affärssamverkan eller validering? Är ni intresserade av affärsutvecklingscheckar på 50 000 – 200 000 kr? Läs då mer här och ta kontakt med ditt lokala Coompanionkontor för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er att söka. Klicka för att komma till Tillväxtverkets hemsida för mer information.

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till ASF, ideella föreningar eller stiftelser vars huvudsakliga syfte är att skapa arbetstillfällen eller vägar till arbete för människor med svag förankring på arbetsmarknaden. Verksamheten ska ha varit igång i minst ett år och ha minst en anställd.

Affärsutvecklingscheckarna kan användas till affärsutveckling, komptensutveckling, organisationsutveckling, affärssamverkan eller validering. De får inte användas till ordinarie verksamhet.

Ni kan söka mellan 50 000 – 200 000 kr och den enda medfinansiering som krävs är er tid. Det går också att söka förskott på 50 % av beviljade medel.

Dela