5 oktober 2017

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

Idag lanserar vi en kort animerad film som visar hur ett medarbetarövertagande av ett företag kan ske. När en företagare ska pensioneras finns risken att företaget pensioneras med ägaren. I filmen finns en idé om hur detta kan motverkas. Kontakta oss för mer information!

Dela