29 augusti 2018

Samhällsentreprenöriella lösningar i näringslivet ställer krav på politiken

“Sverige har allvarliga problem med kompetensförsörjningen. Och många av problemen är strukturella. De beror på brister i de offentliga utbildningssystemen. Bristerna har varit kända och påpekats under en längre tid. Ändå saknar politiken tillräcklig handlingskraft. Nödvändiga reformer genomförs inte. Politiken hänger inte med den snabba utvecklingen i näringslivet. När politiken inte agerar så agerar näringslivet. Istället för att vänta på politiska förändringar tar allt fler företag och entreprenörer egna initiativ för att lösa kompetensförsörjningen. En del initiativ har funnits under längre tid; andra är relativt nytillkomna.”

Svenskt Näringsliv har släppt en rapport som ställer många viktiga frågor gällande de initiativ och lösningar för samhällsförbättring som samhällsentreprenörer. Läs hela rapporten här.

Dela