7 november 2018

Tvärålunds byaförening – årets kooperativ i Sverige 2018

 

De är byaföreningen som fick tåget att stanna, företaget att flytta till byn och flyttströmmarna att vända.

– Tvärålunds byaförening är ett gott exempel på hur kooperativ möter lokala behov och skapar hållbar och inkluderande tillväxt, säger Gordon Hahn ordförande i Coompanion och även ordförande i juryn.

På de tolv år som byaföreningen verkat har man lyckats med mycket i den lilla byn på ca 500 invånare. Att skapa finansiering till en ny perrong så att tåget stannar i byn och möjliggör pendling till Umeå är hittills det mest avgörande. Nya familjer har flyttat in, huspriserna har stigit och det har också underlättat för boende att ta lån för renoveringar och utbyggnader med mera.

De flesta bybor är medlemmar i kooperativet Tvärålunds byaförening som inte har några anställda utan med ideella krafter driver framgångsrik lokal näringslivspolitik. Bland annat har man lyckats attrahera Komatsu Forest (skogsmaskiner) att flytta in med serviceverkstad i industrihuset som kooperativet renoverat och driver.

Nu planeras för ett nytt aktivitetshus, nya bostäder, ett serviceboende, bilpool, utveckling av skola, barnomsorg och annan lokal service för nytta och nöje.

Att samlas kring ett gemensamt syfte, ha olika kompetenser, bjuda in nyinflyttade och framförallt ha roligt tillsammans, beskriver föreningen som sitt recept på lokal utveckling.

Tvärålunds byalag tog emot utmärkelsen i samband med Coompanions höstmöte i Stockholm 6 november.

http://tvaralund.com/

Årets Kooperativ är en utmärkelse som delas ut av Coompanion och Arbetsgivareföreningen KFO. Nomineringar kommer från hela landet. En jury nominerar fyra finalister och allmänheten kan avgöra vem av dessa som blir årets kooperativ.

Årets jury har bestått av:

  • Eva Carlsson, Tillväxtverket
  • Jan Edén, KFO
  • Mats Evergren, NyföretagarCentrum Sverige
  • Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige
  • Anna Tibblin, We Effect
Dela