Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och utveckling av varor och tjänster

Sveriges små och medelstora företag har en stor tillväxtpotential. Idéerna finns men ibland saknas möjligheten att genomföra dem. Vi stödjer företag som vill och har förmågan att växa och som har konkurrenskraftiga idéer att förverkliga.

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd utveckling av varor och tjänster samt för internationalisering. Syftet med programmet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att förkorta tiden till kommersialisering och internationalisering genom att använda externa tjänster.

Om programmet

Programmet Affärsutvecklingscheckar är en förlängning av Produktutvecklingsprogrammet som Tillväxtverket drivit sedan 2005. Nytt för i år är att företag dessutom kan söka stöd för att närma sig en internationell marknad, eller för att öka sin internationaliseringsgrad.

Syftet med programmet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge små företag med viljan att växa en möjlighet att påskynda sin utveckling och stärka sin konkurrenskraft genom att ta in extern kompetens.

Målgrupp

Programmets målgrupp är etablerade företag som vill och kan växa. För att kunna få stöd ska företag ha mellan 2- 49 anställda och minst 1 miljon kronor i omsättning.

Ansökningsprocessen

Tillväxtverket arbetar med regionala beslutsgrupper, så kallade regionala partners eller partnerskap. De hjälper företag med ansökningsförfarandet, svarar på frågor och prioriterar mellan inkomna ansökningar. Efter att partnerskapet prioriterat ansökningarna skickar de det vidare till Tillväxtverket för beslut.

Bedömning och beslut kommer att tas löpande under året. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Det är fler företag som söker än som kan få stöd och ansökningarna bedöms i konkurrens med varandra.

Mer information och ansökningsformulär finns på Tillväxtverkets webbsida »

Här kan du se en informationsfilm om affärsutvecklingscheckar »

 

 

laddanerbild

Ladda ner intresseanmälan ->

Kontakta Elena Peverada för att veta mer:

elena.peverada@coompanion.se

Tel.: 0920 – 138 21

 

 

 

Varor och tjänster

Skärmavbild 2014-03-13 kl. 13.33.20Har ni en idé om att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst som kan bidra till en nivåhöjning i företaget?

Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ert företag att genom extern kompetens förverkliga idéer och genomföra kvalitativa utvecklingsinsatser snabbare.

Ni kan ansöka om stöd från 50 000 – 500 000 kronor. Det krävs en medfinansiering med 50 procent. Affärsutvecklingscheckarna ska användas till att köpa externa tjänster för utveckling av varor eller tjänster. Exempelvis:

 • Konsultinsatser
 • Projektanställningar
 • Tester

Ni väljer själv från vem eller vilka tjänsten ska köpas ifrån. Stödet kan inte användas för normalt löpande affärsutveckling, egen tid, löner till personal anställd hos företaget, investeringar, patent eller produktion av produkt.

Ladda ner infoblad om Affärsutvecklingscheckar för varor och tjänster 2014 ->

 

 

 

 

 

Internationalisering

Skärmavbild 2014-03-13 kl. 13.33.38Vill ni stärka företagets konkurrenskraft genom att närma er en internationell marknad? Eller verkar ni redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare?

Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ert företag att genom extern kompetens närma er nya marknader internationellt.

Ni kan ansöka om stöd från 50 000 – 250 000 kronor. Det krävs en medfinansiering med 50 procent. Affärsutvecklingscheckarna ska användas till att köpa externa tjänster exempelvis konsulttjänster eller projektanställningar för:

 • Marknadsundersökningar
 • Partnersökningar
 • Juridiska tjänster
 • IPR och patentrådgivning

Du väljer själv från vem eller vilka tjänsten ska köpas ifrån. Affärsutvecklingscheckarna kan däremot inte användas för exempelvis:

 • Generell affärsutveckling
 • Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • Patentansökningar
 • Delegationsresor i grupp
 • Marknadsföring

Ladda ner infoblad om Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2014 ->