Aktuellt


Årets kooperativ 2017
Publicerat den 15 juni, 2017

Gold of Lapland blev årets kooperativ i Västerbotten 2017. Läs mer om vad verksamhetsledaren Karin Fällman säger om vinsten här.

 Affärsutvecklingscheckar för ASF
Publicerat den 1 maj, 2017

Är ni ett ASF i behov av affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling, affärssamverkan eller validering? Är ni intresserade av affärsutvecklingscheckar på 50 000 – 200 000 kr? Läs då mer här och ta kontakt med ditt lokala Coompanionkontor för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er att söka. Klicka för att komma till Tillväxtverkets hemsida för mer information.

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till ASF, ideella föreningar eller stiftelser vars huvudsakliga syfte är att skapa arbetstillfällen eller vägar till arbete för människor med svag förankring på arbetsmarknaden. Verksamheten ska ha varit igång i minst ett år och ha minst en anställd.

Affärsutvecklingscheckarna kan användas till affärsutveckling, komptensutveckling, organisationsutveckling, affärssamverkan eller validering. De får inte användas till ordinarie verksamhet.

Ni kan söka mellan 50 000 – 200 000 kr och den enda medfinansiering som krävs är er tid. Det går också att söka förskott på 50 % av beviljade medel.Medlemserbjudanden och stadgeöversyn
Publicerat den 30 april, 2017

Har din förening inte sett över stadgarna sedan ändringarna av “Lagen om ekonomiska föreningar” så hjälper Coompanion er gärna med det!

Bland nyheterna i lagen finns förenklingar vad gäller ändringar av stadgar, men också nya möjligheter för ekonomiska föreningar att få in externt kapital.

Coompanion erbjuder följande för att ni snabbt och lätt ska komma igång med arbetet:

  1. Coompanions rådgivare kommer till ett styrelsemöte och informerar om förändringar i lagen.
  2. Genomgång av stadgar och rådgivning utifrån era specifika behov samt förslag till ändringar.
  3. Juridisk granskning av stadgarna innan de sänds till Bolagsverket.

Pris

Vi erbjuder hela paketet för 4 900 kr + moms exkl. reseersättning. Som medlem i Coompanion har du rabatterat pris. Välkommen att kontakta oss i Coompanion Nord, så bokar vi in ett möte!

 

Läs mer om erbjudandet och våra andra medlemsförmåner härVill du göra världen bättre?
Publicerat den 11 april, 2017

marknadsfo%cc%88ringsmaterial-info%cc%88r-inspirationsdag-170428-nor-vb

I Skellefteås nya satsning på samhällsentreprenörer får du som vill jobba med att göra gott lära dig mer om att utveckla sociala innovationer och bygga upp ett ansvarstagande företagande som samtidigt är lönsamt. 

Skellefteå behöver innovatörer och entreprenörer som genom nya idéer tar sig an samhällsutmaningar och bygger vår gemensamma framtid. Smart Tillväxt, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och Coompanion arrangerar gemensamt en inspirationsföreläsning om och för samhällsentreprenörer och sociala innovationer, med huvudföreläsaren Björn Söderberg.

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Björn Söderberg, årets talare 2008 och social entreprenör som med hållbarhet och lönsamhet förändrar livet för Kvinnor i Nepal. Björn kommer prata om hur du med dina idéer kan lösa utmaningar i ditt lokalsamhälle. Möt också de lokala sociala innovatörerna Write Your Self och samhällsentreprenörerna RTAS som med sina verksamheter gör skillnad för utsatta människor, globalt och lokalt. Du får också möjlighet att träffa de företagsfrämjare som finns och verkar i Skellefteå och prata med någon av dem om du vill ha hjälp att ta din idé vidare.

Datum: fredag 28 april 2017

Tid: Klockan 11:30 – 14:00

Plats: The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå

Vi bjuder på en lättare lunch. Anmäl dig senast 26 april.

Anmäl dig genom att klicka här.

Den här inspirationsföreläsningen är den första av flera event som ska inspirera till och uppmärksamma samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Skellefteå. Under hösten kommer Skellefteås första Social Business Board att gå av stapeln. Boarden ger dig med en samhällsentreprenöriell idé chansen att pitcha din idé inför affärsutvecklare, rådgivare, finansiärer och andra viktiga aktörer och få deras stöd.Roger Filipsson framtidsspanar
Publicerat den 8 februari, 2017

Lägesrapport & blick framåt – Västerbotten!

 

Jag tycker att det under 2016 har känts som att den kooperativa modellen blivit allt mera efterfrågad från samhällets alla aktörer och sektorer. Och egentligen så har väl alltid demokrati, samarbete och delaktighet varit viktigt, men i dessa tider av stora och komplexa samhällsutmaningar så har det blivit viktigare än någonsin.

I Västerbotten är det mycket spännande på gång under 2017. Coompanion går in i fas 2 av kompetensutvecklingsprojektet Helikoopter som har stort fokus på utbildning av våra kooperativa- och sociala företag. Vi startar tillsammans med Leia Företagshotell upp Värdskap ASF som hjälper nyanlända som har entreprenörskapstankar att utveckla sin företagsidé i en lärande företagsmiljö. ASF för till växt i Västerbotten drar igång tillsammans med Region Västerbotten och fokuserar på att lyfta in ASF i kommunernas och regionens utvecklingsarbete samt jobba för att kunskapen om denna företagstyp ökar. Tillsammans med Umeå universitet startar vi Arena Social Innovation som ska bygga upp en regional utvecklingsmiljö för idébärare och entreprenörer som vill jobba med samhällsnyttiga innovationer och samtidigt tänka nytt runt hur framtidens innovationer uppstår och utvecklas.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram den möjlighet till mikrofinansiering (upp till 200 000 kr) som blivit möjlig genom Almi och nu även Kreditgarantiföreningen Norr. Det är EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (Easi) som stödjer finansiella mellanhänder som erbjuder entreprenörer mikrolån eller finansierar sociala företag som är för riskfyllda för att få finansiering på annat sätt. Målet är att öka tillgången till mikrokrediter för utsatta grupper som vill starta eller utveckla sina företag och mikroföretag, http://ec.europa.eu/sweden/news/20170119_sv

 

Roger Filipsson
Verksamhetsledare VästerbottenRoine Karlsson framtidsspanar
Publicerat den 8 februari, 2017

 

Nu rullar vi igång ett nytt år

Det nya året inleddes på att bra sätt då Region Norrbotten gav klartecken för oss och Mutcho att köra igång projektet ”Entreprenöriell samhällsbyggare – från idé till verksamhet”, där vi under ett år kommer att besöka asylboenden för att få flyktingar att börja fundera över hur de kan få utlopp för sin företagsamhet redan under asylprocessen. Blir spännande att få ett närmare samarbete med Mutchokooperativet från Älvsbyn också. Fast först ska vi ta emot Burundis Skandinavienambassadör som vill veta mer om hur vi använder det kooperativa företagandet som verktyg för integration.

 

Vi hyser också väldigt goda förhoppningar om att Region Norrbotten ska få medel att tillsammans med oss och Sociala arbetskooperativen i länet, SAL, för att jobba vidare med att skapa en bra stödstruktur för de arbetsintegrerande sociala företagen i hela länet. Besked kommer när som helst.

 

Under tiden flyttar Linn ner till kollegorna i Västerbotten där hon kommer sitta i Skellefteå. Som ersättare i Luleå har vi vår ”nygamla” kollega Monica Kutics Normark som började i slutet på januari. Vi har även förhoppningar om att få ytterligare tillökning men mer om det framöver.

 

Året kommer innebära fortsatt utveckling av vår rådgivning för nyanlända. Mycket energi kommer läggas på ett fortsatt stöd till länets arbetsintegrerande sociala företag samtidigt som våra medlemmar ska känna att vi ger en tydligare medlemsnytta. Vi ska söka nya vägar att återstarta en bilpool i Norrbottens län.

 

Och någon ny social innovation ska vi väl hinna skapa innan året är slut tillsammans med andra som vill vara med och utveckla ett ekonomisk och klimatmässigt hållbart samhälle.

 

Roine Karlsson

Verksamhetsledare NorrbottenFinansiera din sociala innovation
Publicerat den 5 december, 2016

Ta chansen att söka finansiering hos Vinnova för din sociala innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. Är ni ett företag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning – med potential att bli finansiellt hållbar – som skapar positiva samhällseffekter? Då är detta något för dig/er!

Detta är en utlysning för er som vill utveckla och testa sociala innovationer utifrån en eller flera av nedanstående punkter:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan.
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta.
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar.

Ansökan öppnar 15 december 2016.

Anmäl er till informationsmöte i december i Umeå, Stockholm, Göteborg eller Malmö via denna länk.IOP-seminarium i Umeå
Publicerat den 14 november, 2016

Den 16 november bjuder Umeå kommun in till inspirerande och spännande seminarier om samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Ta chansen!

Dagprogram 16 november

Kvällsprogram 16 novemberMedlemsnytta för Coompanion Nords medlemmar
Publicerat den 30 september, 2016

Till våra medlemsföretag har vi tre erbjudanden som vill vill berätta om. Ta chansen att gå en styrelseutbildning, se över era stadgar eller få stöd i att söka affärsutvecklingscheckar för arbetsintegrerande sociala företag.

 

Läs mer via länken och anmäl er idag till det som lockar!

 

medlemsnytta-coompanion-nordSkellefteås kommunalråd lyfter betydelsen av sociala företag
Publicerat den 2 september, 2016

Skellefteås kommunalråd Lorents Burman lyfte vid en frukostträff som behandlade näringslivsklimatet i Skellefteå upp att Skellefteå behöver fler sociala företag.

Lorents Burman öppnar för att kommunen i framtiden kan tänka sig att andra aktörer än kommunen bygger och förvaltar äldreboenden. Den kommunala verksamheten Solkraft, som jobbar med människor med svag förankring på arbetsmarknaden, ska utredas för att se vilka verksamheter som kan knoppas av därifrån. de verksamheterna skulle kunna drivas av sociala företag istället.

Läs mer i artikeln i Norran affärsliv