Coompanion Norrbottens Län

Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening med drygt 30 medlemmar. Bland annat finns medlemmar både från nya kooperativ och från den etablerade kooperationen samt alla kommuner. Våra resurser används som stöd för medlemmarna, till exempel rådgivning, hjälp med EU-ansökningar, ekonomihantering, styrelseutbildning med mera.

 

Styrelsens ledamöter, valda av föreningsstämman 2017

 

Ordförande:

Kent Ögren

Telefon: 070 – 528 71 92

E-post: Kent Ögren

 

Ledamöter:

Frida Larsson

Telefon: 070-555 43 14

E-post: Frida Larsson

 

Therese Östling

Telefon: 073-059 12 84

E-post: Therese Östling

 

Katarina Parfa Koskinen

Telefon: 073-818 79 40

E-post: Katarina Parfa Koskinen

 

Stefan Ovrell

Telefon: 0970-154 15

E-post: Stefan Ovrell

 

Seth Westerlund

Telefon: 070-634 00 44

E-post: Seth Westerlund

 

Suppleanter:

Urban Nilsson

Telefon: 070-686 80 64

E-post: Urban Nilsson

 

Linda Bengtsson

Telefon: 070-591 89 25

E-post: Linda Bengtsson

 

Lisa Lundgren

Telefon: 070-239 46 36

E-post: Lisa Lundgren

 

Valberedning:

Håkan Stenmark

Telefon: 070-600 93 34

E-post: Håkan Stenmark

 

Åsa Lundmark

Telefon: 070-643 88 23

E-post: Åsa Lundmark

 

Jesper Andersson

Telefon: 0920-47 76 09

E-post: Jesper Andersson

 

Revisor:

Gunilla Niska

Thorn Group, Luleå