Coompanion Västerbottens Län

För snart 17 år sedan bildades en ekonomisk förening i Västerbotten för att samla dem som tror på kooperation och socialt företagande till gemensamma krafttag. Föreningens namn var då Nätverket för kooperativt och socialt företagande i Västerbottens län ekonomisk förening. Ett långt namn som oftast förkortades till Nätverket. På den tiden var nätverksbegreppet nytt men blev allt vanligare för olika sammanslutningar och då blev vi sammanblandade med en rad andra nätverk. Föreningen ändrade firmanamn under hösten 2004 till Kooperativ Utveckling Norr för att några år senare anta Coompanion, det gemensamma namnet för att lokala kooperativa utvecklingscentra i landet.

Coompanion Västerbottens län har idag 43 medlemmar. Medlemmarna är en blandning av offentliga aktörer, ideella föreningar och kooperativa företag. Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter och 9 suppleanter vilket ger många en mötesplats som är värdefull och har ett merfärde för respektive medlem.

Under alla år har föreningen haft två kontor. Huvudkontoret har hela tiden varit i Umeå medan inlandskontoret har varit på olika orter över tid. Antalet anställa har under större delen av de 17 åren varit 3-4 personer.

 

Styrelsens ledamöter, valda av föreningsstämman 2013

Thomas Hartman, Region Västerbotten, ordförande

Sten-Anders Gustafsson, Almi Företagspartner Nord, vice ordförande

Anna Selberg-Jonasson, Region Västerbotten

Marika Lindgren, Region Västerbotten

Therese Karlsson, Riksbyggen

Gunilla Johansson, Länsbygderådet Västerbotten

Randi Lindström, Studieförbundet Vuxenskolan

Christel Bohlin, Personalkooperativet Aya

Mariken Ekman, Åmsele Äldreomsorg och servicekooperativ

 

Suppleanter

Agneta Lindström-Berg, Region Västerbotten

Per-Olof Andersson, Region Västerbotten

Olle Edblom, Region Västerbotten

Gunnar Lindström, Folksam

Torbjörn Olofsson, RSMH

Göran Sundqvist, Länsbygderådet Västerbotten

Thomas Fridh, ABF Västerbotten

Eva Burlin, Personalkooperativet Visionen

Karl-Johan Krekula, Hushållningssällskapet