Block 2 – Hållbart ledarskap

Utbildningen är indelad i olika block:
ikon_digital-kompetensikon-hallbart-foretagande

Tillbaka till första sidan >>


Utbildningsblock 2: Hållbart företagande

2. 1 Ledarskap

 

Detta är första utbildningsfilmen av fem i serien om hållbart företagande.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

viktigt-puff_gron

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: Fundera över vad du tycker är viktiga egenskaper för bra ledarskap. Reflektera över ledarskapet på din arbetsplats, vad är bra och vad behöver förbättras?

 

 

 


 

2. 2 Grupper & grupputveckling

 

Detta är andra utbildningsfilmen av fem i serien om hållbart företagande.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

viktigt-puff_gron

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: 

Reflektera över grupper du är medlem eller deltagare i. Vad fungerar bra och dåligt? Hur kan gruppen bli hållbar?

 


2. 3 Roller & grupper

 

Detta är tredje utbildningsfilmen av fem i serien om hållbart företagande.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF

viktigt-puff_gron

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: 

Fundera över hur din arbetsgrupp kan bli bättre? Vilka grupper tillhör du? Och vilka roller finns i den arbetsgrupp som du befinner dig i?

Oskrivna regler? Vilka oskrivna regler finns på din arbetsplats? Är alla överens om dom finns? Är dom bra eller mindre bra för arbetsplatsen?

 


2. 4 Konflikthantering

 

Detta är fjräde utbildningsfilmen av fem i serien om hållbart företagande.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

viktigt-puff_gronUppgift efter att du har sett filmen: 

Fundera en stund på en situation där du någon gång har upplevt en konflikt? Vilken konfliktstil hade du i den situationen och hur det påverkade dig och din omgivning? Hade du kunna göra något annorlunda?

 

 

 


2. 5 Arbetsmiljö

 

Detta är femte utbildningsfilmen av fem i serien om hållbart företagande.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

viktigt-puff_gron

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: 

Reflektera gärna tillsammans med kollegor. Hur ska ni arbeta med er arbetsmiljö? Har ni koll på var er arbetsmiljöpärm/material finns? När gjorde ni uppföljning senast?

 


Projektet Helikoopter är finansierat av Europeiska socialfonden.