Block 3 – Affärsutveckling

Utbildningen är indelad i tre olika block:

ikon_digital-kompetensikon-hallbart-foretagande

Tillbaka till första sidan >>


Utbildningsblock 3: Affärsutveckling

3. 1 Paketera ert erbjudande

 

Detta är första utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: 

Reflektera över vilka tjänster eller produkter ditt företag erbjuder och välj ut en av dem. Vem är intresserad av erbjudandet? Vilket problem löser ni? Hur stort/viktigt är problemet? Vad är er vision om vart just denna lösning eller idé ska ta vägen?

 


3. 2 Tjäna pengar, ta betalt

 

Detta är andra utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF Material för fördjupning

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Reflektera över vilken intäktsmodell som ni använder. Utgår ni från rätt parametrar? Går det och i så fall att kombinera er modell med ytterligare en eller flera intäktsmodeller?

 


3. 3 Affärsmodeller

 

Detta är tredje utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF Frågor till BMC BMC BMC för ASF

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Fundera över om ni har en affärsmodell ni arbetar efter och testa att göra en Business Model Canvas med hjälp av mallen och informationen i fördjupningsmaterialet.

 

 


3. 4 Tjänst- och produktutveckling

 

Detta är fjärde utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Uppgiften till denna film finns i fördjupningsmaterialet.

 

 


Projektet Helikoopter är finansierat av Europeiska Strukturfonden.