Block 3 – Affärsutveckling

Utbildningen är indelad i tre olika block:

ikon_digital-kompetensikon-hallbart-foretagande

Tillbaka till första sidan >>


Utbildningsblock 3: Affärsutveckling

3. 1 Paketera ert erbjudande

 

Detta är första utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen: 

Reflektera över vilka tjänster eller produkter ditt företag erbjuder och välj ut en av dem. Vem är intresserad av erbjudandet? Vilket problem löser ni? Hur stort/viktigt är problemet? Vad är er vision om vart just denna lösning eller idé ska ta vägen?

 


3. 2 Tjäna pengar, ta betalt

 

Detta är andra utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF Material för fördjupning

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Reflektera över vilken intäktsmodell som ni använder. Utgår ni från rätt parametrar? Går det och i så fall att kombinera er modell med ytterligare en eller flera intäktsmodeller?

 


3. 3 Affärsmodeller

 

Detta är tredje utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF Frågor till BMC BMC BMC för ASF

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Fundera över om ni har en affärsmodell ni arbetar efter och testa att göra en Business Model Canvas med hjälp av mallen och informationen i fördjupningsmaterialet.

 

 


3. 4 Tjänst- och produktutveckling

 

Detta är fjärde utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Uppgiften till denna film finns i fördjupningsmaterialet.

 

 


3. 5 CSR

 

Detta är femte utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF  Material för fördjupning

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Fundera över hur ni arbetar med CSR och på vilket sätt? Hur tar ni ansvar?

 


3. 6 Ekonomi

 

Detta är sjätte utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial: Syntolkad PDF Material för fördjupning

Almis mallar för budget Almis budgetmall med Coompanions exempel

Onlineutbildning ekonomi

Fördjupningsfilmer:

Eva gör en likviditetsbudget: https://www.youtube.com/watch?v=tf-FPKvVmqY

Eva gör en resultatbudget: https://www.youtube.com/watch?v=xU2A7_nU-3U

 

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Har ni upprättat resultatbudget och likviditetsbudget? Om inte, använd gärna våra mallar i fördjupningsmaterialet och upprätta dessa. Om ni redan har gjort det, fundera då över hur ni arbetar med uppföljning och hur ni anpassar budgeten efter nya förändringar?

 


3. 7 Finansiering

 

Detta är sjunde utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial:
Syntolkad PDF
Material för fördjupning

 

Uppgift efter att du har sett filmen:

Reflektera över de olika finansieringsformerna och fundera på hur ni skulle kunna använda Crowd funding?

 

 

 

 


3.8 Att starta projekt

Detta är åttonde utbildningsfilmen av åtta i serien om affärsutveckling.

Ytterligare kursmaterial:
Syntolkad PDF
Material för fördjupning

Uppgift efter att du har sett filmen:

Diskutera med kollegor om vad ni skulle behöva jobba med i projektform för att hitta lösningen på.

 

 

 

 


Projektet Helikoopter är finansierat av Europeiska socialfonden.