Integrera mera – Entreprenörskap under asyltiden

Coompanion vill komma igång och starta kooperativ redan på asylboendena. Kooperativ företagande kan lösa samhällsutmaningar och göra skillnad! Det är grundtanken till projektet Integrera Mera. Projektet finansieras av Tillväxtverket och pågår under feb – nov 2016 som en förstudie där projektägare är Coompanion Nord.

Vi kommer att arbeta med att hitta snabbare vägar till försörjning och delaktighet för asylsökande via kooperativa värderingsgrunder och entreprenörskap. Målet är att finna former till snabbare vägar till egen försörjning och delaktighet för asylsökande via kooperativt företagande eller egenanställningsföretag. Det övergripande syftet är att målgruppen ska integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Projektet ska kartlägga vilka hinder som finns för att använda sina komptenser och kunna utföra och sälja tjänster/kompetenser inom boendet och till det övriga samhället

Arbetet kommer att innehålla utredningsdelar för att se vad som görs i övriga delar av landet, dela erfarenheter med dem och utifrån lagar och regler, de formella och informella hinder som finns, undersöka vägar för hur människor under asylperioden som vill, kan starta eller påbörja en process för entreprenörskap. Tanken är att arbetssättet kan spridas till övriga Coompanionkontor.

Har ni tips på arbete ni själva eller andra aktörer i er närhet gör rörande entreprenörskap under asyltiden så hör gärna av er till Roine Karlsson, 070-658 79 75 eller Emma Anderbom, 070-648 29 23.

fb_lsab_fyrkant Följa projekt Integrera Mera – Entreprenörskap under asyltiden på Facebook->

 

logo-tvv-bla