7 mars 2019

Cooperative Cities Umeå

Digitaliseringen skapar möjligheter till valfrihet och möjligheter, där vi som invånare och aktörer kan medverka till en hållbar samhällsutveckling. Vi behöver samtidigt ställa oss frågan vem som ska äga de digitala plattformar som vi i egenskap av användare bidrar till att utveckla.

Cooperative Cities Umeå är den första konferensen på detta tema som arrangeras av Umeå kommun och Coompanion. En arena för entreprenörer, organisationer och medborgare som vill bidra till gemensamma lösningar för nutida och framtida behov med fokus på smarta städer och delningsplattformar. Vi vill framför allt utforska hur vi bygger en hållbar infrastruktur i syfte att transformera lokal ekonomi.

Missa inte detta! Se hela programmet och anmäl dig HÄR

Dela