7 oktober 2018

Landsbygdsdag 2018 Bastuträsk

Service för en levande bygd eller en levande bygd som underlag för service. Vad är hönan och ägget? Det ska vi prata om på årets landsbygdsdag. Vi träffas i Bastuträsk – en pigg 125-åring i utveckling!

Under dagen medverkar bl a länsrådet Lars Lustig, Åse Claesson ordförande för Hela Sverige ska leva, Coompanion, Region Västerbotten, Glesbygdsmedicinskt centrum, Gold of Lapland och Leader Skellefteå Älvdal.

Vad gör andra?

Under förmiddagen får vi veta mer om några intressanta satsningar för att stärka service på landsbygden, både kommersiell och offentlig service. Ny teknik och nya samarbeten går som en röd tråd genom den här programpunkten.

Vad vill du göra?

Under eftermiddagen får vi möjlighet att diskutera egna idéer för utveckling. Här kan du ta inspiration och lärdom av andra som driver projekt eller på annat sätt jobbar med utveckling i sin bygd. Du får även träffa personer som kan berätta mer om finansieringsmöjligheter. Ta med din idé till Bastuträsk, här finns många bollplank. Kanske blir årets landsbygdsdag startskottet för flera nya utvecklingsprojekt.

Anmälan:

Dagen är kostnadsfri och alla är välkomna! Anmäl dig till: ingrid.ejerudnygren@norsjo.se eller via Norsjö kommuns växel på 0918-140 00

Dela