24 september 2018

Social Business Board – Umeå

Har du en samhällsnyttig idé? Ta chansen och pitcha den för vår panel. Den 24 september är det dags för Social Business Board i Umeå. Sista ansökningsdatum är den 14 september. Ansök idag!

Social Business Board – där företagsfrämjare och professionella rådgivare stöttar dig i utvecklingen av din idé.

Att ensam utveckla en idé är en utmaning i sig. Tillsammans med andra blir det enklare. Vi hjälper dig att göra verklighet av din vision om att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Oavsett om du precis har få en idé eller redan har en etablerad verksamhet är du välkommen ansöka om ett möte i Social Business Board.

Skicka in din ansökan och svara på följande frågor i punktform:

a) Vilket socialt/samhällsnyttigt behov/problem avser din/er idé att lösa?
b) Kort presentation av dig/er som står bakom idén och din/era styrkor för genomförandet.
c) Hur ska den genomföras?
d) Hur kan du finansiera nästa steg på kort sikt? Varifrån kommer intäkterna på lång sikt?
e) Vad behöver du/ni hjälp med? Vad förväntar du dig av boarden?
Ansökan får vara max en A4.

Boarden har ett begränsat antal platser. Du/ni blir kontaktade oavsett om idén blir antagen till boarden eller inte. Blir idén antagen får du/ni 5–10 minuter att presentera den inför boardens jurymedlemmar. Boarden ger värdefull återkoppling och feedback på idén samt möjliga vägar till fortsatt utveckling.

Ansökan och eventuella frågor till: evelina.mattsson@coompanion.se

Sista ansökningsdag: 14 september

Dela