Kvinnors kooperativa företagande 2.15

Ett projekt inom ramen för främja kvinnors företagande och finansieras av Tillväxtverket och Region Västerbotten förutom av Coompanion Västerbotten. Projektet inleddes november 2011 och pågår fram tom mitten av oktober 2014.

 

Syfte

Projektet syftar till fler hållbara kooperativa företag som styrs och leds av kvinnor. Genom samverkan, rådgivning, coachning och utbildning vill vi stärka kooperativa kvinnor, som ska  bidra till affärsutveckling, stärkt företagaridentitet och synliggörande av kvinnors kooperativa företagande inom kreativa branscher. Vi ska också genom utbildningsinsatser för mål-gruppen otraditionella företagare ge kvinnorna, som är i uppstartsfasen av sitt företagande, förutsättningar att tillsammans starta och driva ett kooperativ.

 

Mål

1) Två nätverk har etablerats.

2) Två kort-filmer är publicerade på nätet.

3) En grupp har deltagit i Starta eget tillsammans-utbildningen.

 

Målgrupp

  • Kvinnor i kreativa branscher och mikroföretagare.
  • Kvinnor med en affärsidé som man vill förverkliga tillsammans.