Dessa är medlemmar i Coompanion Norrbotten

Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening med drygt 30 medlemmar. Bland annat finns medlemmar både från nya kooperativ och från den etablerade kooperationen samt alla kommuner.

Medlemmarnas engagemang är avgörande för vår framtid och bestäms av den nytta Coompanion Norrbotten gör för sina medlemmar, men också av i vilken omfattning medlemmarna uppfattar den totala arbetsinsatsen som värdefull för samhället.

Värdefull kunskap i att driva kooperativ finns i den etablerade kooperationen. Genom att engagera sig i Coompanion Norrbotten kan den kompetensen användas till att stödja de nya kooperativ som växer fram.

Medlemmarna väljer en styrelse på årsmötet.


Våra medlemmar

ABF Norrbotten

Accretus

Almi Företagspartner Norrbotten

Barncompaniets kooperativa förskola

Bevara Digitalt

Bodens kommun

Bryggan i Piteå ekonomisk förening

Centerpartiet Norrbotten

COOP Norrbotten

FourM

Geektown kommunikationsbyrå

Gällivare kommun

Hushållningssällskapet i Norrbotten

Jokkmokks kommun

Kalix Folkhögskola

Kalix kommun

Kiruna kommun

LO-distriktet Norrbotten

Luleå kommun

Länsförbundet LRF

Miljöpartiet de Gröna

Mötesplats Luleå Glimten

Pajala kommun

Piteå kommun

Älvsbyns kommun

Överkalix kommun

Övertorneå kommun