Projekt som vi driver just nu

Ambassadör för kvinnors företagande

Ambassadörsprojektet är en del av programmet Främja kvinnors företagande som drivs av Tillväxtverket och ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.

Ambassadörerna är företagare som på ideell basis besöker skolor och högskolor för att berätta om sina erfarenheter. I hela Sverige finns drygt 800 ambassadörer.

De berättar om sin företagsresa på högstadie- och gymnasieskolor, vuxenutbildningar, högskolor och universitet samt till grupper av ungdomar för att väcka intresse för entreprenörskap och sprida kunskap om hur det är att starta och driva företag.

I Norrbotten är Elena Peverada regional koordinator av projeketet.

Läs mer på www.ambassadorer.se eller kontakta Elena via mejl elena.peverada@coompanion.se

Explosion

Social francising

 

 

Utveckla stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag

Projektets mål är att bygga upp en långsiktigt hållbar och väl fungerande och finansierad modell för en stödstruktur. Hjälpa befintliga och nya Arbetsintegrerande sociala företag att kunna starta leva och utvecklas i hela Norrbottens län till gagn för samhälle, näringsliv och enskilda individer.

 

Kvinnors kooperativa företagande 2.15

Ett projekt inom ramen för främja kvinnors företagande och finansieras av Tillväxtverket och Region Västerbotten förutom av Coompanion Västerbotten. Projektet inleddes november 2011 och pågår fram tom mitten av oktober 2014.

Läs mer här ->

 

Samverkan för samordning av plockning o vidareförädling av vild svamp

Coompanion har beviljats projektmedel från Leader Lappland för att fram till halvårsskiftet 2014 i projektet arbeta för att vild svamp som exklusiva och efterfrågade råvaror vidareförädlas och bidrar till ökade arbetstillfällen som leder till förhöjda matupplevelser från skog till bord.

Läs mer här -> 

 

Flexibelt Entreprenörskap – samverkanspartner

Ett projekt som ägs av Egenanställningsföretaget Convoy och med finansiering från Tillväxtverket, Region Västerbottens, Länsstyrelsen Norrbotten samt Coompanion Västerbotten och Norrbotten. Projektet är i slutskedet och avslutas sista juni 2014.

Läs mer: http://www.convoy.se/vara-projekt/flexibelt-entreprenoerskap