Samverkan för samordning av plockning o vidareförädling av vild svamp

Coompanion har beviljats projektmedel från Leader Lappland för att fram till halvårsskiftet 2014 i projektet arbeta för att vild svamp som exklusiva och efterfrågade råvaror vidareförädlas och bidrar till ökade arbetstillfällen som leder till förhöjda matupplevelser från skog till bord.

 

Syfte

Projektet syftar till att hitta samverkansformer för samordning av plockning, lagring, förädling och försäljning, som ska leda till vidareförädling av vildväxande kvalitetssvamp. Sam-verkansformer till effektivare inköp från plockare till entreprenörerna som vidareförädlar ingår samt att utveckla landsbygdsföretagens entreprenörskap med svamp som råvara i en vidareförädling.

 

Mål

  • 110 befintliga eller blivande företagare deltar i aktiviteterna
  • Minst 3 samverkansgrupper med totalt 18 företag finns för – uppköp – lagring – torkning och vidareförädling
  • 100 personer som är intresserade av fortsatt utbildning för att bli godkända svampplockare och leverantörer till förädlingsföretagen.

 

Målgrupp

  • Befintliga företag med intresse för uppköp – lagring – torkning – vidareförädling och försäljning.
  • Intresserade av förädling av skogssvamp och som vill starta företag
  • Intresserade svampplockare