Våra tjänster

Har ni behov av att utveckla er verksamhet? Vi erbjuder tjänster och utbildningar riktade till samhällsentreprenörer, sociala innovatörer och demokratiska och kooperativa företag.

Rådgivning och affärsutveckling

För dig/er som bär på en idé, som har tagit första steget mot eget eller som vill utveckla verksamheten erbjuder vi avgiftsfri rådgivning och affärsutveckling.

Vi är experter på samhällsentreprenörskap, social innovation och kooperativt företagande och kan hjälpa dig/er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Lokal och regional utveckling

När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen.

En ekonomisk förening öppnar nya möjligheter för ett samhällsentreprenörskap som gagnar byns gemenskap, sociala liv och utveckling. Coompanion vägleder i uppstart och drift av verksamheter som får landsbygden att leva och därigenom skapar lokal och regional utveckling.

 

Styrelsearbete

Vill ni utveckla och effektivisera ert styrelsearbete?

Vi erbjuder utbildningar både i grundläggande och fördjupande styrelsearbete.

I den grundläggande utbildningen är målet att ge större kunskap om styrelsearbetet och det juridiska ansvar det innebär.

I den fördjupande utbildningen är målet att ge er verktygen att analysera ert eget arbete i styrelsen och få verktyg att förbättra arbetet i den egna styrelsen.

Juridik

Har du/ni funderingar kring avtal eller andra överenskommelser? Vill ni veta hur ert företag påverkas av nya lagar och riktlinjer? Vi hjälper er med era juridiska frågor.

Vi erbjuder många olika juridiska tjänster för er som driver företag, kooperativ eller förening. Hör av er till oss om det är något särskilt ni vill ha hjälp med!