Aktuella projekt

Arena social innovation

Arena social innovation vill främja sociala innovationer i Västerbotten, Sverige och Europa. Vårt mål är att fler människor ska få insikt i, och om, sociala innovationer.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Norrbotten

Socialt Entreprenörskap Norrbotten (SEN) ägs av Region Norrbotten och drivs av Coompanion Norrbotten. 

Projektet ska skapa förutsättningar för nystart och utveckling genom affärsutveckling, effektiva stödstrukturer och en breddad marknad. 

Läs mer

Social Innovationshub Nord

Coop for EU

Socialt entreprenörskap för inkludering

I Socialfondsprojektet Coop for Eu ska vi tillsammans med partners från Uleåborg och Ruse i Bulgarien finna nya innovativa lösningar för skapa fler arbetstillfällen för dem som har svårt att få jobb.

Läs mer

Next step

Sharing Cities Umeå

Projektet Sharing City Umeå ska få fler umebor att känna tillit att dela, låna, hyra och gemensamt skapa mervärden för en hållbar utveckling.

Läs mer

Service Improvement District

I förstudien Service Improvement District (SID) kommer Coompanion att pröva modeller att metodiskt mobilisera alla olika resurser för att finna nya innovativa servicelösningar.

Läs mer

Tidigare projekt

ASF för tillväxt i Västerbotten

ASF för tillväxt i Västerbotten syftade till att genom kompetensutveckling, förutsättningar till affärsutveckling och samverkan bidra till att skapa ökade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) att etableras och utvecklas i Västerbotten.

Socialt affärsperspektiv Norrbotten

Socialt affärsperspektiv i Norrbotten (SAN) hade som mål att stärka ASF i sin affärsutveckling genom marknadsföringsinsatser och kunskapshöjning.

Värdskap ASF

Projektets vision var att berika samhället med nya olika företagare som har internationella erfarenheter och lokal marknadsinsikt, så vid projektets slut har har deltagare integrerats i samhällets som företagare.

SEMPRE

Sempres övergripande mål var att förbättra förutsättningarna för sociala innovationer inom den sociala tjänstesektorn genom att konsumenterna av tjänsterna inkluderas i framtagandet och/eller genomförandet av nya tjänster.