Aktuella projekt

Arena social innovation

Arena social innovation vill främja sociala innovationer i Västerbotten, Sverige och Europa. Vårt mål är att fler människor ska få insikt i, och om, sociala innovationer.

Läs mer

ASF för tillväxt i Västerbotten

ASF för tillväxt i Västerbotten syftar till att genom kompetensutveckling, förutsättningar till affärsutveckling och samverkan bidra till att skapa ökade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) att etableras och utvecklas i Västerbotten.

Läs mer

SEMPRE

Sempres övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för sociala innovationer inom den sociala tjänstesektorn genom att konsumenterna av tjänsterna inkluderas i framtagandet och/eller genomförandet av nya tjänster.

Läs mer

Socialt affärsperspektiv Norrbotten

Socialt affärsperspektiv i Norrbotten (SAN) har som mål att stärka ASF i sin affärsutveckling genom marknadsföringsinsatser och kunskapshöjning.

Läs mer

Värdskap ASF

Projektets vision är att berika samhället med nya olika företagare som har internationella erfarenheter och lokal marknadsinsikt, så vid projektets slut har har deltagare integrerats i samhällets som företagare.

Läs mer

Sharing Cities Umeå

Projektet Sharing City Umeå ska få fler umebor att känna tillit att dela, låna, hyra och gemensamt skapa mervärden för en hållbar utveckling.

Läs mer

Service Improvement District

I förstudien Service Improvement District (SID) kommer Coompanion att pröva modeller att metodiskt mobilisera alla olika resurser för att finna nya innovativa servicelösningar.

Läs mer

Tidigare projekt

Sidan är under uppbyggnad, mer information kommer inom kort.